มอบของที่ระลึก จาก ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ได้มอบกระเป๋าเพื่อเป็นรางวัลให้กับเด็กๆนักเรียน ที่มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการออมเงิน
โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด นายฉัตรพล นันทะเสน เป็นตัวแทนมอบกระเป๋าให้กับเด็กๆนักเรียน

Post Author: Admin