นายฉัตรพล  นันทะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าวสารทั่วไป (ดูทั้งหมด)
  • ข่าวสารทั่วไป
    ขออภัยผู้เข้าชมเว็บทุกท่านทางเว็บไซต์กำลังปรับปรุงใหม่ ขออภั
ข่าวกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
  • ประชาสัมพันธ์
    ขออภัยผู้เข้าชมเว็บทุกท่านทางเว็บไซต์กำลังปรับปรุงใหม่ ขออภั
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด (ดูทั้งหมด)
  • ประกาศ
    การสร้างเว็บไซต์สมัยนี้ เค้าทำกันยังไง(มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล


โรงเรียนต่อต้านทุจริต
การป้องกันการทุจริต